Tuesday, December 10, 2013

സാമൂഹിക പരിണാമത്തേയും ശൈശവവിവാഹത്തേയും കുറിച്ച്

പൂർണ്ണമായ ഊഹാപൊഹയങ്ങളാണ് പറയാൻ തോന്നുന്നത്.

ആദ്യത്തേത് ഒരു സർവലോക പ്രമാണമാണ്.. ചരിത്രത്തിൽ ഒരു മാവേലിലോകം ഉണ്ടെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ അഭിമാനിയ്ക്കുനവരും മറ്റു ചിലരും വിശ്വസിയ്ക്കുന്നത് ഒരു മിത്താണ്.

ഇന്നില്ലാത്ത മാവേലിലോകമൊന്നും ഒരിയ്ക്കലും നിലനിന്നിട്ടില്ല. ഭാരതത്തിലും പണ്ട് മാവേലി ലോകവും പിന്നീട് വൈദേശികാക്രമണത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെയും ആയൊന്നും മാറിയതല്ല. ഒരു ഗോത്ര സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും വലിയൊരു വിസ്തൃതിയുള്ള ഈ ഭൂമികയിലും നിലനിന്നു. ആ സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടുകളിൽ അതിൽ വലിയൊരു ശരികേടുണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയാനും വയ്യ. ഒരുപാട് അനാചാരങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു. തീർച്ചയായും.

പക്ഷേ ഒരു കുട്ടി വേറൊരു കുട്ടിയെ അതായത് പതിമൂന്നോ പതിനാലോ വയസായ രണ്ട് പേർ കല്യാണം കഴിയ്ക്കുന്നതിൽ ഒരു ആദ്യകാല കർഷക സമൂഹത്തിൽ അനാചാരമായിരിയ്ക്കുക വയ്യ.ശരാശരി ആയുർദൈർഘ്യം മുപ്പതോ നാപ്പതോ ആയ ഒരു സമൂഹത്തിൽ പിന്നെയെന്ന് കുടുംബം തുടങ്ങണമെന്നാണ്? എത്രയും പെട്ടെന്ന് കുടുംബം എന്ന എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് തുടങ്ങുക എന്നതാണ് അത്തരം സമൂഹത്തിൽ ലാഭകരമായ വ്യവസായം. കാർഷികവൃത്തിയോ കന്നുകാലിമേയ്ക്കലോ ഒഴിച്ച് മറ്റൊരു പഠനമോ മറ്റോ അവിടെയില്ല താനും. ദാരിദ്യമാണിവിടെ ശൈശവ വിവാഹത്തിനു കാരണം. ലോകമെങ്ങും, ഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല, ലോകമെങ്ങും ഉള്ള ആദികാല കർഷകസമൂഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ ശൈശവ വിവാഹം നിലവിലുണ്ടായിരുന്നു.

കാർഷിക സമൂഹം ഫ്യൂഡൽ രീതിയിൽ പുനസംഘടിപ്പിച്ച സമൂഹങ്ങളിൽ ഫ്യൂഡൽ എലീറ്റിനു ഇങ്ങനെയുള്ള പല ‘ലാഭകരമായ വ്യവസായ‘ങ്ങളും ഒരു ഏളുതരമായിത്തീർന്നു. അവരുടെ പ്രബലമായ വിഭാഗങ്ങൾക്കായി ഈ വഴക്കങ്ങൾ പലതും ആചാരങ്ങളായും ആചാരങ്ങൾ പാലിയ്ക്കാൻ മതനിർബന്ധം കൂടെയാവുമ്പൊ അനാചാരങ്ങളായും മാറി. ഫ്യൂഡൽ സവർണ്ണരിലോ? അവർക്ക് പഠിയ്ക്കാനും അവരവരുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അവസരമുണ്ടായതോടെ ‘ബ്രഹ്മചര്യം’ (പഠനം) പൂർത്തിയായ ശേഷമേ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം പാടൂ എന്ന് നിയമമായി. പഠനം വേണ്ടാത്തവർക്ക് അതായത് ഫ്യൂഡൽ സവർണ്ണരിലെയായാലും സ്ത്രീകൾക്കും അവർണ്ണർക്കും അപ്പോഴും ശൈശവ വിവാഹം ആവാം. മാത്രമല്ല ആവണം . കാരണം അതിപ്പൊ നമ്മടെ ‘ട്രെഡിഷന്റെ’ ഭാഗമാണ്. ‘ട്രെഡിഷൻ‘ നിലനിന്നാലേ ഫ്യൂഡൽ സമൂഹം നിലനിൽക്കൂ. http://www.youtube.com/watch?v=gRdfX7ut8gw :)

ആധുനിക സമൂഹം ലോകത്തെല്ലായിടത്തും വ്യവസായവൽക്കരിച്ച സമൂഹങ്ങളാണ്. പല ഫ്യൂഡൽ ആചാരങ്ങളും രീതികളും വളരെപ്പെട്ടെന്നാണ് അനാചാരങ്ങളാവുന്നത്. ലോകത്തെ ചില ഭാഗങ്ങൾ വളരെപ്പെട്ടെന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് ആവുകയും അവർ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതോടെ ഭരണവർഗ്ഗത്തിന്റെ അനാചാരങ്ങൾ അതാത് ലോകത്തിലെ ഭരണവർഗ്ഗങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങളായി മാറി. ശൈശവവിവാഹത്തോടൊപ്പം മാട്രിയാർക്കി, പോളിഗമി ഒക്കെ അനാചാരമായത് ഓർക്കുക. വ്യവസായവൽക്കരിച്ച സമൂഹങ്ങളിൽ ആണിനും പെണ്ണിനും കൂടിയ ജീവിതദൈർഘ്യമുണ്ട്, വ്യവസായശാലകളിൽ മാനേജർമാരായും ബാക്കി ക്ലർക്കുമാരായും ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോമ്പ്രിഹെൻസീവ് എഡ്യൂക്കേഷനും കോളേജ് പഠനവും കൂടിയേ കഴിയൂ.

ആദ്യകാല വ്യസയായവൽക്കരണം നടന്ന സമൂഹങ്ങളുടെ ഒരു നേർക്കാഴ്ചയാണ് ഡിക്കൻസിന്റെ എ ക്രിസ്സ്മസ് കരോൾ.
http://en.wikisource.org/wiki/A_Christmas_Carol_(Dickens)

വിവാഹം ആ സമൂഹത്തിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ അനാചാരവും നഷ്ടവുമായ ഒരു വ്യവസായമായി മാറി. മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഇരുപതുകളിൽ കെട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ലാഭകരമായ വ്യവസായം. അതോണ്ട് ശൈശവവിവാഹം ഏത് വിലകൊടുത്തും സമൂഹം ഇല്ലാതെയാക്കണം. കർഷകവൃത്തിയിലെപ്പോലെ കൂട്ടുകുടുംബമായി സ്ഥലം സംരക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും നമ്മൾക്കില്ല. അപ്പൊ അണുകുടുംബങ്ങളും വ്യവസായശാലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭർത്താവിനനുസരിയ്ക്കുന്ന ഭാര്യയും ഒക്കെ ‘പൂമുഖ വാതിലിൽ സ്നേഹം വിടർത്താൻ തുടങ്ങി’. കുറച്ചൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പൊ സ്ത്രീകൾ എന്ന പാതി പോപ്പുലേഷൻ കുട്ടികളെ വളർത്തിയിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ശാലകൾക്കും ടെക്നോ പാർക്കുകൾക്കും ഒക്കെ ഭീകര നഷ്ടം ആയി മാറിയപ്പൊ അവരെ ജോലിക്കെടുക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്തായി? സ്ത്രീകൾക്ക് പണിയെടുക്കുമ്പൊ അവൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നൊരു ഫീലിങ്ങ് കൊടുക്കണമെന്നത് ‘ലാഭകരമായ വ്യവസായമായി‘.

ഇനി ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ വ്യവസായശാലയുടെ മാനേജർ കോടിക്കണക്കിനു സമ്പാദിക്കുന്നു. പാവം ചുമട്ടുകാരൻ അഞ്ചുരൂപയ്ക്ക് പണിയെടുക്കുന്നു. ചുമട്ടുകാരനില്ലേൽ മാനേജറുണ്ടോ? ചുമട്ടുകാരനെയല്ലേ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് കൊണ്ട് ചുമട്ടുകാരന്റെയും ജീവിതം അൽ‌പ്പം മെച്ചപ്പെടണ്ടേ? ഇത്രയും ലാഭം മുതലാളിമാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ലതോ? വാളുമെടുത്ത് തുള്ളും നമ്മൾ, ഞാൻ ഇത്രയും കാലം പണിയെടുത്ത് സീനിയർ ആയും, ടീം ലീഡർ ആയും പ്രൊജക്ട് മാനേജർ ആയും സമ്പാദിച്ച ശമ്പളം ചുമട്ടുകാരനു നൽകുകയോ? നെവർ. നോ നോ. രണ്ട്ചെടികളേ രണ്ട് ചട്ടിയിൽ വളർത്തി രണ്ടിനും വെള്ളംഴിച്ചാൽ രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിൽ വളരൂല്ലേ. ഒരിയ്ക്കലും ചുമട്ടുകാരനു പ്രൊജക്ട് മാനേജരുടെ ശമ്പളം പാടില്ല. (പണ്ടൊരാൾ ഒരേ ചെടിയുടെ തന്നെ ഇലകൾ എല്ലാം വ്യത്യാസമല്ലേ, ചിലത് കരിഞ്ഞും ചുളുങ്ങിയും ചിലത് നല്ലതായും ഇരിയ്ക്കുന്നിലേ എന്ന് ന്യായവാദം മുഴക്കി.. പിഴിഞ്ഞ് നോക്കടേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു.യേത്. ന്യായമൊക്കെ അന്ന് തീർന്നു. )

ആദ്യകാല കാർഷിക സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വ്യവസായത്തിലെത്തിയത് പോലെ ഒരു ദിവസം ചുമട്ടുകാരനു പ്രൊജക്ട് മാനേജരുടെ ശമ്പളം നൽകുന്നതാണ് ലാഭമെന്ന ഒരവസ്ഥ വരും. അന്ന് അവർ പറയും.. ഈ വൃത്തികെട്ട ആദ്യകാല സമൂഹങ്ങളെന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത്? പലർക്കും പല ശമ്പളമോ? കാടന്മാർ ..എന്നൊക്കെ കളിയാക്കി അവർ അന്ന് മാനേജർക്ക് ചുമട്ടുകാരനും ഒരേ ശമ്പളവും സാമൂഹികാന്തസ്സും നൽകാത്ത സമൂഹങ്ങളെ നിയമപരമായി ശിക്ഷിക്കണമെന്ന് നിയമങ്ങൾ പാസാക്കി സുഖമായിരിയ്ക്കും

പണ്ട് എവിടെയോ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടിരുന്നു കാക്കശ്ശേരി ഭട്ടതിരിയുടെ പോസ്റ്റ്. +സജി സത്യപാലൻ ന്റെ പോസ്റ്റാണ്
---
"ഭട്ടതിരിക്ക് തീണ്ടലെന്നും തൊടീലെന്നും മറ്റുമുള്ള അജ്ഞാനങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആർ ചോറു കൊടുത്താലും ഉണ്ണും. ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണാലയങ്ങളിലുമെല്ലാം കേറുകയും എല്ലാവരെയും തൊടുകയും എല്ലാം ചെയ്യും. കുളി സുഖത്തിനും ശരീരത്തിലെ അഴുക്കു പോകുന്നതിനുമെന്നല്ലാതെ ശുദ്ധിക്കായിട്ടാണെന്നുള്ള വിചാരം പോലും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നില്ല" 'കാക്കശ്ശേരി ഭട്ടതിരി'-ഐതിഹ്യമാല.

തലയ്ക്കു വെളിവുള്ളവനെല്ലാം അന്നും കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിരുന്നു.“
---
ശരിതന്നെ. തലയ്ക്ക് വെളിവുള്ളവനെല്ലാം എന്നും നല്ല തെളിഞ്ഞ ഇളകാത്ത വെള്ളം പോലെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിരുന്നു.

(സുധീഷിന്റെ ഈ ഗൂഗിൾ+ പോസ്റ്റിലെ കമന്റാണ്.)