Friday, November 13, 2009


"ശങ്കരാചാര്യരും കമ്പനിയുമാണു് കേരളത്തില് ബുദ്ധ മതത്തിനെ ഓര്‍ഗനൈസ്‌‌ഡ് എത്‌‌നി‌‌ക്‌‌ ക്ളെന്‍സിങ്ങിനു വിധേയമാക്കിയതു്"

എന്ന വിവരം എവിടെനിന്നും കിട്ടി എന്നു പറയാമോ?

ശങ്കരാചാര്യര്‍ തര്‍ക്കം നടത്തി ഭാരതത്തിലെ കുറേ പണ്ഢിതരെ തോല്‍പ്പിച്ചു.മിക്കവരേയും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമാക്കി.അങ്ങനെ തോല്‍പ്പിച്ച കാര്യമാണെങ്കില്‍ അതില്‍ മിക്കവരും “ഇന്ന്“ ഹിന്ദുക്കള്‍ എന്ന് വിശേഷിപ്പിയ്ക്കുന്നയാള്‍ക്കാരായിരുന്നു.(അന്നവര്‍ ഹിന്ദുക്കളല്ല)

ശങ്കരാചാര്യര്‍ വാദത്തിലും മറ്റും തോല്പ്പിച്ചത് കര്‍മ്മകാണ്ഡത്തില്‍ വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരെയാണ് എന്നാണ് കേള്‍ക്കുന്നത്. കുമാരില ഭട്ടന്‍ ബുദ്ധമതതത്വങ്ങളെ വാദത്തില്‍ തോല്പ്പിച്ചയാളാണ്.വേദ മീമാംസാകാരനാണ്.അദ്ദേഹത്തെയാണ് ആദ്യം ശങ്കരന്‍ വാദപ്രതിവാദങ്ങള്‍ക്കായി സമീപിയ്ക്കുന്നത്.(അങ്ങേരെ തോല്‍പ്പിച്ചു ശിഷ്യനാക്കി) അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണ് മണ്ഡനമിശ്രന്‍.(അപ്പൊ അങ്ങേരും ഇന്നത്തെ നിലയില്‍ ഹിന്ദു തന്നെ) പിന്നെ പാണ്ടിനാട്ടില്‍ ശൈവരെ, കര്‍ണ്ണാടകത്തിലെ ശാക്തേയരെ, ദ്വാരകയിലെ വൈഷ്ണവരെ, ഇടയ്ക്ക് കാപാലികളെ,കാമപുരിയിലെ തീവ്ര ശാക്തേയരെ ഒക്കെയാണല്ലോവാദത്തില്‍ തോല്പ്പിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്.ഇവരിലാരും ബൗദ്ധരല്ല.ഇന്നത്തെ നിര്‍വചനപ്രകാരം ഹിന്ദുക്കളാണ്. അതായത് അന്നത്തെ ഹിന്ദു തീവ്രവാദികളേയും ആസാമിമാരെയുമെല്ലാം തോല്‍പ്പിച്ച് അവര്‍ക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ മാര്‍ഗ്ഗം പരഞ്ഞു നല്‍കുകയായിരുന്നു ശങ്കരന്‍ ചെയ്തത്.(അതില്‍ ഒരു ശാക്തേയന്‍ അഭിനവഗുപ്തന്‍ (ശാക്തേയനെന്നാല്‍ ദേവീ ഉപാസകന്‍) ശങ്കരാചാര്യരോട് ദേഷ്യം മൂത്ത് ആഭിചാരം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗന്ദരം ഉണ്ടാക്കി എന്നും വന്നതിനെ മാറ്റാനായി മറുമരുന്നൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ശിഷ്യന്മാര്‍ പ്രതിവിധി ചെയ്തെന്നുമൊക്കെ കഥയുണ്ട്. ശങ്കരാചാര്യരുടെ ശത്രുക്കള്‍ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് ഹിന്ദുക്കള്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിലുള്ളവര്‍ തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം. കാപാലികന്‍ തല ചോദിച്ച കഥ ഞാനായിട്ട് പറയേണ്ടല്ലോ?


പിന്നെ എന്ത് എത്നിക് ക്ലെന്‍സിങ്ങിനെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്?
തിരുത്ത്.
മേല്‍പ്പറഞ്ഞ കമന്റില്‍ “ (അങ്ങേരെ തോല്‍പ്പിച്ച് ശിഷ്യനാക്കി)“ എന്നത് മണ്ഡനമിശ്രന്റെ കാര്യത്തിലാണ്.

കുമാരിലഭട്ടന്‍ ഉമിത്തീയിലെരിയുകയായിരുന്നു ശങ്കരന്‍ ചെല്ലുമ്പോ.ബൌദ്ധനായ ഗുരുവിനോട് കള്ളം പറഞ്ഞാണ് ബുദ്ധമതം പഠിച്ചതെന്നും. അത് പഠിച്ചാണ് വാദത്തില്‍ ബുദ്ധമതക്കാരെ തോല്‍പ്പിച്ചതെന്നും. അങ്ങനെ കള്ളം പറഞ്ഞതിനു സ്വയം ശിക്ഷയായാണ് ഉമിത്തീയിലെരിയുന്നതെന്നുമാണ് കഥ.


ഏവൂരാനേ,

ശങ്കരാചാര്യര്‍ എഴുതിയത് തന്നെ തെളിവുകളായി കിടപ്പുണ്ട്.മിക്കവാറും പൂര്‍വപക്ഷത്തില്‍ വരുന്നത് കര്‍മ്മകാണ്ഡവും മീമാംസകാരരും താന്ത്രികവുമൊക്കെത്തന്നെയാണ്.ബുദ്ധിസമല്ല.

ഉത്തരഭാരതത്തില്‍ നിന്ന് ശങ്കരനു മുന്‍പു തന്നെ കുമാരിലഭട്ടന്മാരെല്ലാം ചേര്‍ന്ന് ബുദ്ധിസത്തെ തുരത്തിയെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഓര്‍ഗനൈസ്ഡ് എത്നിക് ക്ലെന്‍സിങ്ങ് എന്നാലും ശങ്കരന്‍ ചെയ്തതായി കാണാന്‍ ഒരു വകുപ്പുമില്ലല്ലോ‍?

ഹിന്ദുമതം ബൂദ്ധമതത്തെ അതിജീവിച്ചതിന്റെ ഗുട്ടന്‍സ് ഏവൂരാന്‍ എടുത്ത ആ ഫോട്ടോയില്‍ തന്നെയുണ്ട്. വനമാല (വൈഷ്ണവ ഹൈന്ദവം) ചന്ദനം (വൈഷ്ണവം) കൊണ്ട് ഭസ്മധാരണവിധിപ്രകാരം (ശൈവം) കുറികള്‍, നെറ്റിയില്‍ ശാക്തേയന്റെ കുംകുമം......ബുദ്ധന്‍ നല്ല ഒന്നാംതരമായി ഇരുന്ന് ധ്യാനിയ്ക്കുകയല്ലേ..നമ്മള്‍ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നപോലെ.അതിന് ശങ്കരാചാര്യര്‍ എന്തു പിഴച്ചു.?

ബുദ്ധമതം കേരളത്തില്‍ വളരെയധികം വേരുള്ള ഒരു മതമായിരുന്നു.ഓര്‍ഗനൈസ്ഡ് ആയ പ്രചരണം വഴി പടര്‍ന്ന മതമായിരുന്നത്. മിക്കപ്പോഴും സമാധാനപരമായിത്തന്നെ,പക്ഷേ ചിലപ്പോള്‍ ഭരണകൂട നിര്‍ബന്ധവും നാ‍ട്ടുകാര്‍ ബുദ്ധമതം സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതിനു കാരണമായിട്ടുണ്ട് .ബുദ്ധമതത്തിനു മാത്രമല്ല ജൈനമതത്തിനും കേരളത്തില്‍ നല്ല പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്നു.

കാലക്രമത്തില്‍ വൈദികമതക്കാര്‍ ഓര്‍ഗനൈസ്ഡ് ആയി എതിര്‍ത്തതുകൊണ്ടും,(ശൈവരും വൈഷ്ണവരും,ശാക്തേയരും ) ഓര്‍ഗനൈസ്ഡ് അല്ലാതെ ഫോട്ടോയില്‍ കാണുന്ന പോലെ വെടക്കാക്കി നമുക്കാക്കിയതുകൊണ്ടും കാലാന്തരത്തില്‍ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ധ്യാനത്തിന്റെ സ്വഭാവം പോയി തന്ത്രം, മന്ത്രം പൂജ, വഴിപാട് നിലയിലായപ്പോല്‍ അത് നാട്ടില്‍ നിലനിന്നിരുന്ന പല മതങ്ങളോ‍ട് (ഹിന്ദു എന്നൊരു മതം ഉണ്ടായീട്ട് നൂറോ നൂറ്റമ്പതോ കൊല്ലമേ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്ന വാദത്തിന് ഒരു തര്‍ക്കത്തിനുള്ള വകുപ്പുണ്ടോ?? അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്‍ പല മതങ്ങള്‍ എന്ന് പറഞ്ഞത്) ചേര്‍ന്നു പോയതുകൊണ്ടും ഒക്കെ കേരളത്തില്‍ നിന്ന് ബുദ്ധമതം ഇല്ലാതായി.

പകരം മുത്തപ്പന്‍ എഴുതിയപോലെ ഒരു നിയോ റിച്വലിസ്റ്റിക് പുരോഹിതവര്‍ഗ്ഗം- നമ്പൂതിരി- എവിടെനിന്നോ ഉണ്ടാകുകയും അവരും അവരുടെ എലനക്കികളും ചേര്‍ന്ന് കേരളത്തിന്റെ പൊതുസമൂഹത്തെ പലയിടത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയത് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത് ഒരു കൊളാഷ് മതമുണ്ടാക്കി വിശ്വസിപ്പിയ്ക്കുകയും ചാതുര്‍വരേണ്യത്തെ അതിന്റെ എല്ലാ തെമ്മാടിത്തരത്തോടും കൂടി പ്രയോഗത്തില്‍ വരുത്തുകയും ,ആകാശത്തുനിന്ന് പൊട്ടിവീണതുപോലെ ഒരു പരശുരാ‍മന്‍ മഴുവെറിഞ്ഞ കഥയുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു.(ചാതുര്‍വരേണ്യമല്ല ദ്വി വരേണ്യമാണ് കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ബ്രാമണര്‍, ശൂദ്രര്‍ എന്നീ രണ്ട് ജാതികള്‍ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവിടെയും വൈശ്യര്‍ , ക്ഷത്രിയര്‍ എന്നീ പ്രബലര്‍ തങ്ങള്‍ക്കെതിരായി ഉണ്ടാവുന്നത് തടയാന്‍ പുരോഹിത വര്‍ഗ്ഗത്തിനു കഴിഞ്ഞു.)

ഇവിടെയും ശങ്കരാചാര്യര്‍ എന്തുചെയ്തു.?

ബുദ്ധമതത്തെ ഇവിടെനിന്ന് ആക്രമിച്ചോടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്ന വീ‍രശൈവന്മാര്‍, കാപാലിലികര്‍ എന്നിവര്‍ ശങ്കരാചാര്യരേയും ശത്രുസ്ഥാനത്താണ് കണ്ടിരുന്നത്.

സര്‍വോപരി ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈതസിദ്ധാന്തവും കൃതികളും അന്നത്തെ (ഇന്നത്തെയും )വൈദിക-ശൈവ-ശാക്തേയ-വൈഷ്ണവ-കാപാലിക-താന്ത്രിക-മതത്തിലുപരി (ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ ഇന്നത്തെ ഹിന്ദു:) ബുദ്ധ സിദ്ധാന്തങ്ങളോട് തന്നെയാണ് അടുത്തുനില്‍ക്കുന്നത്. ശങ്കരനെ പഠിയ്ക്കുന്ന ആര്‍ക്കും വ്യക്തമായി ഇത് ബോധ്യമാകും.നിര്‍വാണാഷ്ടകം എന്ന ഒറ്റ അഷ്ടകം മതി. ബ്രഹ്മസൂത്രം ഭാഷ്യം, ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കും ഉപനിഷത്തുക്കള്‍ക്കുമെഴുതിയ ഭാഷ്യം. സ്വന്തം കൃതികളായ പ്രകരണങ്ങള്‍
(അതില്‍ത്തന്നെ ഏകശ്ലൊകി, മായാപഞ്ചകം, മനീഷാപഞ്ചകം, നിര്‍വാണാഷ്ടകം, സ്വരൂപാനുസന്ധാനാഷ്ടകം,അദ്വൈതപഞ്ചരത്നം,അദ്വൈനുഭൂതി ഒക്കെ ഒക്കെ )ബുദ്ധചിന്തകളോടാണ് അടുത്ത് നില്‍ക്കുന്നത്.

Thich Nhat Hanh നെപ്പോലെയുള്ളവര്‍ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളും ശങ്കരന്റെ കൃതികളുമായി ഒന്നു താരതമ്യം ചെയ്തൂ നോക്കൂ താല്‍പ്പര്യമുണ്ടെങ്കില്‍.

ശങ്കരാചാര്യര്‍ ബൌദ്ധരെയെന്നല്ല ഒരു ചിന്തകരേയും എത്നിക് ക്ലെന്‍സീങ്ങ് നടത്തിയതായി യാതൊരു തെളിവുകളും ചരിത്രത്തിലോ മിത്തുകളില്‍പ്പോലുമോ കാണുന്നില്ല. ആശയപ്രചരണവും വാദപ്രതിവാദവും ജനാധിപത്യപരമായ മര്യാദകളാണ്.

ശങ്കരാചാര്യര്‍ ക്ലെന്‍സിങ്ങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ജീര്‍ണ്ണിച്ച് നശൂലമായ ആ സമയത്തെ ആസേതുഹിമാചലം വെരെയുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലെ മത സംവിധാനങ്ങളെയായിരുന്നു.പിന്നെ, അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്നുകള്‍ ഇന്നെവിടേ നില്‍ക്കുന്നു എന്നാലോചിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഊഹിയ്ക്കാന്‍ നിന്നാല്‍ യേശുകൃസ്തുവിനേയൂം മുത്തുനബിയേയും ബുദ്ധനേയുമൊക്കെ ഒരുമിച്ച് നിര്‍ത്തി അമ്പെയ്യെണ്ടിവരും.:) അത് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളുടെ ഒരു ശാപമാണ്.. ജിദ്ദു വ്യക്തമായി അതിന് ഉത്തരം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.


മലയാളം വിക്കിയിലെ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ തിരോധാനം എന്ന ലേഖനത്തിലെ ‘ബുദ്ധമതം കേരളത്തില്‍‘ എന്ന ഭാഗം ഒന്നാന്തരം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിയ്ക്കലിന്റേയും,വിക്കി വാന്‍ഡലിസത്തിന്റേയും തെളിവുകളില്ലാതെ വിക്കിയില്‍ ഊഹാപൊഹയങ്ങളെഴുതുന്നതിന്റേയും ഒന്നാം ക്ലാസ്സ് തെളിവാണ്.

http://en.wikipedia.org/wiki/Decline_of_Buddhism_in_India

ആംഗലേയ വിക്കി നോക്കൂ. അവിടേ ശങ്കരനെപ്പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. സൈറ്റേഷനുകളോടു കൂടിത്തന്നെ.ആംഗലേയ വിക്കിയിലെ ലേഖനം വായിച്ചാല്‍ ഭാരതത്തില്‍ നിന്ന് ബുദ്ധമതം അപ്രത്യക്ഷമായതിന്റെ മുഖ്യ കാരണങ്ങള്‍ നോക്കുമ്പോള്‍ കേരളത്തിലും അതിനു സാധ്യതകളുണ്ടല്ലോ എന്നൊരു ചെറു സംശയവും ഇവനുണ്ട്.

അതോടൊപ്പം മേത്സൂചിപ്പിച്ച വഴിപാട്, തന്ത്രം , ബിംബാരാധന എന്നെഴുതിയതിനോട് ചേര്‍ത്ത് വായിയ്ക്കാനൊരു കൊട്ടേഷനിതാ..

“Hinduism became a more "intelligible and satisfying road to faith for many ordinary worshippers" because it now included not only an appeal to a personal god, but had also seen the development of an emotional facet with the composition of devotional hymns.“

പലപ്പോഴും ശരിയെന്ന് തോന്നിയത് എഴുതിയിരിയ്ക്കുന്നത് കണ്ടപ്പൊ എടുത്തെഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ആംഗലേയ വിക്കിയില്‍ നിന്നാണ്. 18ആമത് റഫറന്‍സ് ലിങ്കും നോക്കുക.

ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുള്ള എളുപ്പവഴി ആരെയെങ്കിലും ഉത്തരവാദിയായി കണ്ടത്തി അവരുടെ തലയില്‍ ചാരുക എന്നുള്ളതാണ്.ബുദ്ധമതത്തിന്റെ കാര്യം വന്നപ്പോ അത് നല്ല സ്മൂത്തായി ശങ്കരന്റെ തലയില്‍ കെട്ടി വച്ചുകൊടുത്തു.അല്ല.. അങ്ങേര്‍ക്കത് വേണം.

ഈ ബ്രാഹ്മണര്‍ ഒന്നാന്തരം ഉരുപ്പടികള്‍ തന്നെ. ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ ശങ്കരന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എതിരാളികളായിരുന്നവര്‍. സ്ഥാപനവല്‍ക്കരിച്ച ശങ്കരന്‍ നല്ല ആയുധമാണെന്ന് കണ്ട് നമുക്കാക്കിയങ്ങ് വെടക്കാക്കി. ഇപ്പൊ ബദരിമുതല്‍ ശ്രിംഗേരിവരെ പൂണൂലിട്ടവനാണ് ഭരണം.ഭരിച്ച് ഭാരട്ടെ:)

ദേവേട്ടാ.ദേവെട്ട..(ഇപ്പൊ ഫില്‍ട്ടറൊന്നുമില്ലേലും ഒരു ഒരു ഫില്‍ട്ടറുപൊട്ടി മൈന്‍)

ഇതൂടേ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കണേ

“Following this last flowering of Buddhist thought in India, Buddhism began to decline. It became increasingly a tradition of elite scholar-monks who studied in great monastic universities like Nalanda and Vikramashila in Northern India. Buddhism failed to adapt to changing social and political circumstances, and apparently lacked a wide base of support.

When a series of invasions by Turkish Muslims descended on India in the ninth through twelfth centuries, after the invaders had sacked the great north Indian monastic universities and killed many prominent monks, Buddhism was dealt a death blow from which it never recovered. In 1193 the Moslems attacked and conquered Magadha, the heartland of Buddhism in India, and with the destruction of the Buddhist Monasteries, like Nalanda (1200) in that area Buddhism was wiped out.

Only some small remnants of Buddhist communities, like in the Himalayan areas, Buddhism remained alive. Apart from the Moslims, most Indians are Hindu, and to them Buddhism is a old, dead branch of Hinduism, not a seperate, independent religion“

ഈ സൈറ്റില്‍ നിന്നാണ്.

http://buddhism.kalachakranet.org/india.html


വികസനത്തേയും ആരോഗ്യത്തേയും പറ്റി.രണ്ട് വീഡിയോകള്‍

വികസനം എപ്പോഴത്തേയും ഇഷ്ട വിഷയമാണ്. തിരച്ചിലിനിടയില്‍ രണ്ട് വീഡിയോകള്‍ കിട്ടി.ഹാന്‍സ് റോസ്ലിങ്ങ്...
പുള്ളി ലോകാരോഗ്യം :) എന്ന വിഷയത്തിലെ ഒരു പ്രൊഫസറാ‍ണ്. സ്വീഡനില്‍. വിക്കി പറയുന്നത് അങ്ങേര്‍ ബാംഗ്ലൂരിലെ സെന്റ് ജോണ്‍സ് ആശുപത്രിയിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്.

അങ്ങേര്‍ക്ക് ബ്ലോഗറില്‍ ബ്ലോഗുമുണ്ട്. ലിങ്കിവിടെ.
പരദൂഷണം വളരെയേറെ ടെന്‍ഷന്‍ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് എവിടെക്കണ്ടാലും വായിയ്ക്കും, പറയും, കേള്‍ക്കും. ഇപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ടെന്‍ഷനൊന്നുമില്ലെങ്കിലും പിന്നെ വരുന്ന ടെന്‍ഷനുകള്‍ക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിലോ.അതുകൊണ്ട് ഒരു ലിങ്കൂടെ

ഈ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരിയ്ക്കുന്നത് ടെഡ് എന്നൊരു സംഘടനയാണ്. കൂടുതലൊന്നും അറിഞ്ഞൂട. സ്പോണ്‍സര്‍മാരെ കാണുമ്പോള്‍ അവരെ വിശ്വസിയ്ക്കരുതേ എന്ന് അകത്തൂന്നുള്ള സിനിക് വിളിച്ച് പറയുന്നു. എന്തായാലും ശരിയെന്നാലും തെറ്റെന്നാലും കേക്കാമല്ലോ.

Development is always my favourite subject. Health and well-being is another one, even though I am morbidly obese.:) While roaming around google in between searching porn and malayalam blogs, I got these videos.
Hans Rosling is a professer in International Health..Somewhere in Sweden.
As per Wiki, he studied Public Health in St. John's Hospital, Bangalore.Well, Just to satisfy my Mammoonju syndrome..:)
He is a blogger blogger :)

Gossiping is a great stress reliever. So I will snatch it when ever I can. As a bachelor, though there is not much tension now- except the great worry of getting free porn in a daily basis and developing search keywords to uplift those treasure from the hidden trenches of world web- I can deposit these "relieves" in the bank for using at the apt time.(Oh I will be a millionaire if there is such a bank:)

All these Lectures are hosted by TED,  to be honest,  I don't now much about them. Even a bit suspicious while seeing their sponsors- As an average "anti globalisation" "pro proletarian" "there is no alternative" sap drinker of this globalised world. (Such a great phrase, "globalised world" Oh me!!!)

Why English? “അറിയട്ടെന്നേ, ഞാനും മോഡേണാണേന്ന്..”അല്ലാതെ ആഡ്‌വേഡ് മലയാളത്തീന്ന് പരസ്യം പൊക്കാത്തതു കൊണ്ടൊന്നുമല്ല. ഈ ഗൂഗിളില്‍ ജോലിചെയ്യുന്ന മലയാളികളെ തന്നെ പറഞ്ഞാല്‍ മതി. ആഡ്‌വേഡ് മലയാളത്തി ഒണ്ടാക്കാന്‍ പറ്റിയിരുന്നേ ഈ പരാക്രമം വല്ലതുമുണ്ടോ? എന്തിനാണാ‍വോ എവര്‍ക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത്? ഹും!
(ഞാനിവിടില്ല. ഉ, സി തുടാങ്ങിയ അക്ഷരപ്പേരുകാര്‍ ആരെങ്കിലും ഇവിടൊക്കെ വന്ന് കറങ്ങിയാല്‍ ഞാന്‍ പത്തായത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ..ആംഗലേയത്തിലെ തെറ്റ് പിടിയ്ക്കാന്‍ കൈപ്പള്ളിയണ്ണന്‍ വന്നാലും ഞാന്‍ മുങ്ങി.)
വികസനമെന്നത് എന്റെ വികസനവും..(ദുട്ട് ദുട്ട്) വികസനമാണല്ലോ. ഇനി ആഡ് വേഡ് തരുന്ന കാശുകിട്ടിയിട്ട് വേണം സുഖമായി ശാപ്പാടാടിയ്ക്കാന്‍.